Nieuwjaarsreceptie en opening buggystalling

Geplaatst op:

Nieuwjaarsreceptie

Een drukbezochte en geanimeerde Nieuwjaarsreceptie op 6 januari vormde de aftrap voor een nieuw clubjaar op Liemeer. Meer dan 150 belangstellenden waren aanwezig om met elkaar te toasten op het nieuwe jaar.

 

 

Voorzitter Henk Waling vatte de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar samen. Met applaus toonden de aanwezigen hun waardering voor de inzet van greenkeepers, horeca en medewerkers van Liemeer, maar met name ook voor de inzet van de vele vrijwilligers en commissieleden. Liemeer kan terugzien op een mooi clubjaar, waarbij de voorzitter met genoegen kon melden dat de financiële resultaten positief zijn, maar ook dat er een mooie groei is te zien in het aantal leden. Netto zijn er 40 nieuwe leden bijgekomen zodat het totale aantal leden (incl. B-leden) per 1 januari 1010 is.

 

 

 

 

 

 

Tot Liemeerder van het jaar is benoemd Hans Herbschleb, vanwege zijn grote verdiensten m.b.t. het opzetten en uitbouwen van de Handicap- en Regelcie. De voorzitter benadrukte dat hierbij ook de waardering hoort voor al diegenen die daarin hebben bijgedragen, met name met het vele werk in het verleden met het verwerken van alle Q-kaarten.

De Nieuwjaarsreceptie was tevens een uitstekende gelegenheid om Arjan van Hout in het zonnetje te zetten. Onder groot applaus werd hem door het hoofd van de PGA-opleiding het A-diploma uitgereikt, waarmee hij afgelopen jaar zijn opleiding heeft weten af te ronden.

Tenslotte riep onze voorzitter op tot meer respect voor elkaar, maar met name ook voor onze Marshalls. Afgelopen jaar liet een stijging zien in het aantal zaken dat bij de gedragscommissie is behandeld, en dat moeten we met zijn allen niet willen. De inzet van Marshalls en Caddymasters zorgt ervoor dat het soepel loopt in de baan, maar dan moeten we daarin wel met zijn allen aan meewerken.

 

 

Opening Buggystalling

Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie is de nieuwe buggystalling feestelijk geopend. Jan Stoop, voorzitter van het Stichtingsbestuur, hield een korte toespraak waarin hij memoreerde hoe door initiatief van oplettende leden de voormalige fietsenstalling van de Rabobank kon worden verkregen en na een zoektocht naar de nodige financiering, kon worden aangepast tot stalling voor 12 buggy’s.

Die hebben we weliswaar nog niet alle 12 nodig maar door de vergrijzing zal het aantal buggy’s ongetwijfeld stijgen en zal de ruimte zeker volledig worden benut.

Jan bedankte alle partijen die dit mogelijk hebben gemaakt: sponsoren, bedrijven, ledenacties en vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt.

Bestuursleden van Fonds Alphen e.o. (als grootste externe sponsor) Hedwig Kemme en Kirsten Renaud verrichtten de openingshandeling.