Groot onderhoud en verbeteringen aan de baan

Geplaatst op:

Bunkers
De kwaliteit van de bunkers is niet homogeen. Daarmee is de greenkeeping druk doende. Door de extreme droge periode wordt dagelijks ’s-nachts beregend. Doordat veel bunkers diep liggen is het gevaar van inspoelen groot. De bunkers worden wekelijks tweemaal grondig (aan)geharkt. Enkele bunkers zijn aangevuld met zand en in andere bunkers hebben we zand verplaatst. We proberen door een andere manier van harken het zand beter op zijn plek te houden. We monitoren dit en zullen over een aantal weken bekijken of het resultaat positief is.

Groot onderhoud baan in de week van 24-29 juni (week 26)
In de week van 24 tot 29 juni is het jaarlijkse groot onderhoud gepland voor onze baan. We proberen alle werkzaamheden in drie dagen voor elkaar te krijgen. Alle fairways zullen worden geprikt en bezand wat de doorlaatbaarheid en de groei zal bevorderen. Om de werkzaamheden snel en veilig te laten verlopen zal er steeds een deel van de baan worden gesloten. Dit wordt ook via de website gecommuniceerd dus houdt de website goed in de gaten als je deze week wilt spelen!

Rondje door de baan met Alan Rijks
Onlangs hebben we een rondje door de baan gelopen met de architect van onze baan, Alan Rijks. Hij was een paar jaar niet meer op Liemeer geweest en was zeer enthousiast over de wijze waarop de baan zich heeft ontwikkeld en onderhouden wordt. Op ons verzoek heeft hij nog een aantal adviezen gegeven voor verdere verbetering van de baan. Een deel van deze adviezen is, zoals je wellicht al hebt gezien, inmiddels al uitgevoerd (bijv. de fairway van hole 1 is naar voren gemaaid en er is achter de green van hole 4 een run off area gemaaid). De andere adviezen zullen we afhankelijk van het beschikbare budget in de (nabije) toekomst trachten te realiseren.

De baancommissie