Liemeer gaat afval scheiden

Geplaatst op:

 

Vanaf 1 november a.s. gaan we op Liemeer ons afval scheiden en zullen hiermee als GEO gecertificeerde golfbaan een bijdrage leveren aan een nog beter duurzaam beheer van onze golfbaan.

De baancommissie heeft in nauw overleg met de Heeren van Liemeer en de baanmanager gesprekken gevoerd met verschillende partijen om op een duurzame en goedkopere wijze ons afval te kunnen verwerken. Dit heeft geresulteerd in een contract met een nieuw afvalverwerkingsbedrijf, de fa. Van Happen, die per 1-11-2019 zowel het afval vanuit de golfbaan als vanuit de catering komt afhalen en verwerken.

Al het afval zal vanaf die datum gescheiden worden ingezameld. Hiervoor zijn inmiddels semi-ondergrondse containers geplaatst naast de buggystalling. Ook zullen alle prullenbakken in de baan worden verwijderd. Daarvoor in de plaats komen drop-off plaatsen voor gescheiden inzameling van plastic en overig afval bij de toren, het clubhuis en de driving range.

Aan alle leden en gasten wordt dus gevraagd om hun afval mee te nemen en na afloop van hun rondje golf in de daarvoor bestemde bakken te gooien! Zo leveren we met z’n allen een bijdrage aan CO2-reductie, duurzaamheid en milieubehoud voor nu en in de toekomst!

 

Vanuit overheidswege wordt steeds meer aangedrongen tot het gescheiden aanbieden van bedrijfsafval. Dit om het milieu te beschermen en om steeds meer te gaan recyclen. Dit overheidsbeleid sluit nauw aan bij de doelstellingen van de GEO (Golf Environment Organisation) door welke de G&CC Liemeer sinds 2012 gecertificeerd is. GEO richt zich op een aantoonbaar duurzame wijze uitvoeren van onderhoud van golfbanen in de hele wereld.

Het contract met de huidige afvalverwerker liep af dus een mooi moment om samen met De Heeren van Liemeer te kijken naar een nieuwe wijze van afval verwerken.

Wij gaan op Liemeer op de volgende wijze ons afval scheiden:

Papierafval: bestaat uit alle papieren verpakkingen en karton komend uit het restaurant, shop en clubhuis. Tevens kunnen alle leden hun papierafval van thuis meenemen en in de papiercontainer deponeren. Dit levert geld op voor de club!

Glasafval: bestaat uit al het glaswerk vanuit het restaurant.

Plasticafval: bestaat uit al het verpakkingsmateriaal en de petflesjes komend uit het restaurant, shop, clubhuis en de baan.

Bedrijfsafval: bestaat uit restanten komend uit het restaurant, shop, clubhuis en de baan.

 

Naast een bijdrage in de CO2-reductie, duurzaamheid en milieubehoud zijn er nog veel andere voordelen bij deze nieuwe wijze van afval verwerken:

– Een ruime financiële besparing t.o.v. de huidige wijze van afvalverwerking

– Een landschap zonder afvalbakken is mooier dan een met afvalbakken

– Sluit nauw aan bij ons beleid inzake de GEO-certificering

– Maatwerk: de semi-ondergrondse containers worden op afroep geledigd dus alleen als ze bijna vol zijn

– Efficiënter: de Marshalls hoeven niet alle prullenbakken in de baan meer te ledigen

– Extra inkomsten: wij ontvangen een vergoeding voor het papierafval dat wij inleveren. Als de leden hun papierafval voortaan meenemen naar de club en het daar in de daarvoor bestemde papiercontainer gooien levert dat extra geld op voor onze club!

De Baancommissie