Update van het bestuur 13 mei

Geplaatst op:

Beste leden,

We kunnen weer spelen! Weliswaar in een wat bijzondere setting, maar we kunnen weer genieten van onze prachtige baan.

Met het opstellen van het protocol en de interne afspraken gingen we uit van hoge verwachtingen voor wat betreft de druk op de capaciteit van de baan. Daarnaast kwam de toestemming om weer open te gaan toch nog onverwacht. Dat leidde tot wat onduidelijkheden in sommige regels. Mede op basis van de ervaring van de eerste paar dagen hebben we enkele regels bijgesteld. Neem die goed door, en hou je eraan, dan hebben we er met zijn allen het meeste profijt van. Met name de reserveringsregels en het gebruik van de driving range zijn aangepast.

Sommige banen hebben er voor gekozen om met 3-ballen te spelen, vanwege de 1,5 m regel. Binnen het landelijke protocol is echter ook een 4-bal toegestaan en daar heeft Liemeer voor gekozen, vanwege de capaciteit in de baan. Wel is het risico dan groter dat spelers te dicht bij elkaar komen, daarom nogmaals:

Hou je aan de 1,5 m afstand, ook in de baan, op de tee en op de green!

Onderstaand vind je een samenvatting van de regels zoals die nu gelden. Het volledige protocol vind je hier. Zie ook het video Liemeer journaal van 7 mei. Ook de mededelingen van de Regel en Handicap commissie zijn van belang. Die vind je hier. Vooralsnog gelden alle maatregelen en richtlijnen tot 1 juni a.s. Na verdere evaluatie van de gang van zaken in de komende weken, zijn wellicht verdere aanpassingen noodzakelijk.

De eerstkomende tijd zullen ons fraaie clubhuis en terras nog gesloten zijn. Je dient dus na je ronde meteen te vertrekken. We hopen dat ook deze maatregel zo snel mogelijk kan worden versoepeld, wellicht per 1 juni. Vanaf de eerste dag verzorgd de Heeren van Liemeer koffie to go eventueel met iets zoets of een broodje. Ook de afhaalmaaltijden op vrijdag zijn zeer succesvol en worden gecontinueerd.

De shop is open gedurende de speeltijden, hou je daar aan de routing en aan de veiligheidsmaatregelen, ook ten opzichte van onze medewerkers!

Onze pro’s zijn alweer druk bezig met lessen, maar er is nog ruimte in de lesagenda. Dus maak daarvan gebruik!!

Wat opvalt is dat er op de Bovenlandenbaan veel ruimte is. Kun je een keer niet op de Torenbaan terecht biedt dit wellicht toch een mogelijkheid te spelen.

Het bestuur doet nogmaals een dringend beroep op een ieder om de regels te respecteren en na te komen, en indien nodig elkaar er op aan te spreken. Ook dat is onderdeel van de onderlinge solidariteit. Maar het is ook noodzakelijk, omdat het een voorwaarde is, waaronder de baan open mag zijn!

Henk Waling

voorzitter

 

———————–

 

Liemeer, 13 mei 2020

 

Afspraken voor het spelen op Liemeer, vanaf 13 mei, tot nader bericht.

 

Voor alles geldt: hou je aan de algemene richtlijnen van het RIVM, en de richtlijnen uit ons protocol

 

Uiteraard wil iedereen wat vaker spelen en houden we ook daarom rekening met elkaar!

In het verleden werd slechts 60% van de capaciteit van de baan benut. Als iedereen meewerkt, en zijn starttijden wat aanpast kunnen we naar een volledige bezetting van de baan en hebben we capaciteit genoeg om iedereen te kunnen laten spelen.

We doen een groot beroep op de onderlinge solidariteit:

 • We reserveren de eerstkomende weken niet vaker dan 2x per week, maar als er op de dag zelf genoeg plaats is kan er natuurlijk wel gespeeld worden, ook al is dat vaker dan 2x per week.
 • De baan is vanaf 7.00 uur ‘s morgens open. Benut de capaciteit van de baan volledig door ook gebruik te maken van vroege, of juist late starttijden en accepteer dat niet iedereen op prime-time kan spelen.
 • We spelen zoveel mogelijk in flights van 4. We vragen jullie dus bij je reservering zoveel mogelijk bij te schrijven bij andere flights. De caddiemaster heeft de bevoegdheid om flights aan te vullen.
 • Exclusiviteit voor het aantal spelers in de flight is tijdelijk niet toegestaan, behalve in speciale gevallen, maar dan buiten prime time.
 • We doen een beroep op degenen die niet per sé in het weekend hoeven te golfen. Speel zoveel mogelijk op werkdagen, zodat werkenden onder onze leden gebruik kunnen maken van de weekenden.
 • No-shows zijn uit den boze. Afmelden voor gereserveerde starttijden minimaal 24 uur van tevoren. Dat geldt ook voor individuele afmeldingen in een flight, omdat ook dan daar een plaats vrijkomt. Het no-showbeleid zal strikt worden gehandhaafd.
 • Tot 25 mei kunnen greenfee-spelers niet reserveren. Zij zijn alleen welkom als max. 24 uur van te voren ruimte beschikbaar is. Zij kunnen dan, of op de dag zelf, last-minute reserveren.
 • Incidenteel kunnen leden gastspelers (introducées)  meenemen, maar dan wel in overleg met de caddymaster.
 • Het gebruik van de Driving Range voor oefenen (ook zonder dat je daarna een ronde loopt) wordt weer toegestaan. Wel is de vraag je van te voren te melden bij de caddiemaster, die kan dan overzien of we binnen ons protocol blijven.

 

Voor alle rondes moet worden gereserveerd, dat geldt zowel voor de Torenbaan als voor de Bovenlandenbaan. Reserveren is alleen mogelijk via de website, dan wel telefonisch via de caddymaster.

 

Wedstrijden

In ieder geval voor de maand mei zijn er geen georganiseerde wedstrijden volgens de wedstrijdkalender. Vooralsnog zijn officiële wedstrijden ook niet toegestaan. Rond 22 mei zullen we kunnen melden of er wedstrijden in juni mogelijk zijn. Wat nu al wel duidelijk is: Wedstrijden met gunshot zullen niet mogelijk zijn, vanwege het feit dat dat niet past in het protocol.

De Dames-, Heeren-, en Seniorencommissie krijgen wel een bepaald aantal starttijden, maar kunnen niets gezamenlijk doen omdat het clubhuis gesloten blijft. Als je meedoet aan een ronde die door de commissie is gepland, telt dat ook als één keer reserveren voor je maximum van twee keer per week reserveren.

De jaarsingles competitie vervalt.

De Zomeravond Competitie/ZAC kan hopelijk starten op 4 juni. De Commissie beraadt zich op mogelijke invulling binnen de richtlijnen.

Al deze afspraken gelden gedurende de maand mei. We hopen rond 22 mei met meer nieuws te komen over een mogelijk verdere versoepeling van de regels. Dan kunnen we wellicht ook iets meer informatie geven over de afspraken voor de maand juni.

 

Belangrijkste punten uit ons protocol:

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Kom alleen op afspraak of met een reservering.
 3. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
 4. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of eigen auto. Kom niet eerder dan (maximaal 10 minuten) voor het gereserveerde tijdstip op de accommodatie.
 5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 6. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 7. Schud geen handen.
 8. Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, clubs, bidons, handschoenen, etc.
 9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 10. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet.
 11. Was, voorafgaand aan de afspraak/het bezoek, je handen met zeep, minimaal 20 seconden. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
 12. Verlaat direct na het sporten de accommodatie.

 

Tijdens het spelen:

 1. Bunkerharken en ballenwassers zijn verwijderd. Strijk het zand in de bunker zo goed mogelijk aan met je voet of je club.
 2. Raak de vlaggenstok niet aan, de hole is aangepast.
 3. Speel Ready Golf, hou het tempo in de baan. Hou aansluiting met de flight voor je.
 4. Toilet in de baan is gesloten.
 5. De afvalbakken zijn gesloten. Neem je afval mee naar huis.
 6. Gebruik driving range: Toegestaan. Als je alleen komt oefenen graag melden bij de caddiemaster. Volg de instructies op de driving range. Uiteraard is de driving range ook toegankelijk voor lesafspraken.
 7. De baan is qualifying !