Update van het bestuur 7 mei

Geplaatst op:

Beste leden,

Gisteren werden we, onverwacht, blij verrast dat er vanaf aanstaande maandag weer gegolfd mag worden! Toch nog eerder dan iedereen had verwacht.

De voorwaarden voor heropening zijn echter streng! Wij hadden daar al rekening mee gehouden en het protocol voor Liemeer was al gereed en gedeeld met de Gemeente als toezichthouder.

De laatste details van de landelijke richtlijnen waren echter nog niet bekend, en ook die moeten worden verwerkt in het protocol. Daarom kon nog niet meteen de reservering worden vrijgegeven. Vanaf donderdagavond 7 mei 20.00 uur kunnen we weer reserveren.

We moeten echter nog een klein voorbehoud maken, omdat de definitieve richtlijnen die tussen NGF en de overheid worden afgesproken, nog niet gereed zijn, en nog enkele zaken kunnen veranderen.

Lees, voor je gaat reserveren, echter eerst de afspraken, verderop in deze update.

Zoals we al eerder hebben gemeld zal het voorlopig anders gaan dan we gewend waren op de baan. Iedereen die op ons complex komt zal zich moeten houden aan het protocol. Het volledige protocol vind je hier. Zie ook het video Liemeer journaal van 7 mei.

Omdat we allemaal met een nieuwe situatie te maken hebben, gelden vooralsnog alle maatregelen en richtlijnen tot 1 juni a.s. Na evaluatie van de gang van zaken in de komende weken zijn wellicht aanpassingen noodzakelijk.

De eerstkomende tijd zullen ons fraaie clubhuis en terras nog gesloten zijn. Je dient dus na je ronde meteen te vertrekken. We hopen dat ook deze maatregel zo snel mogelijk kan worden versoepeld, wellicht per 1 juni. De shop is open gedurende de speeltijden.

Het bestuur doet een dringend beroep op eenieder om de regels te respecteren en na te komen, en elkaar er ook op aan te spreken. Ook dat is onderdeel van de onderlinge solidariteit.

Ondanks alle restricties en beperkingen zijn we blij dat we elkaar eindelijk weer mogen zien op onze mooie baan. En weer kunnen spelen!

We realiseren ons dat velen van ons een moeilijke tijd achter de rug hebben en in veel gevallen nog steeds problemen hebben, privé dan wel zakelijk. Laten we ook dat steeds voor ogen houden. Nog steeds geldt: laten we blijven omzien naar elkaar!

En tot slot: achter de schermen is de afgelopen periode hard gewerkt, op allerlei fronten, om deze unieke situatie het hoofd te bieden en om de gevolgen van dit alles voor de langere termijn zo goed mogelijk te ondervangen. Het bestuur heeft veel respect voor allen die hieraan hebben bijgedragen.

 

Namens bestuur en management,

Henk Waling

voorzitter

 

———————–

 

Liemeer, 7 mei 2020

Afspraken in het kader van de heropening per 11 mei

Voor alles geldt: hou je aan de algemene richtlijnen van het RIVM, en de richtlijnen uit ons protocol

Uiteraard wil nu iedereen zo snel mogelijk weer de baan in. Kijkend naar de capaciteit van ons complex moet dat ook mogelijk zijn.

In het verleden werd slechts 60% van de capaciteit van de baan benut. Als iedereen meewerkt, en zijn starttijden wat aanpast kunnen we naar een volledige bezetting van de baan en hebben we capaciteit genoeg om iedereen te kunnen laten spelen.

We doen een groot beroep op de onderlinge solidariteit:

 • We spelen de eerstkomende weken niet vaker dan 2x per week.
 • De baan is vanaf 7.00 uur ‘s morgens open. Benut de capaciteit van de baan volledig door ook gebruik te maken van vroege, of juist late starttijden en accepteer dat niet iedereen op prime-time kan spelen.
 • We spelen zoveel mogelijk in flights van 4. We vragen jullie dus bij je reservering zoveel mogelijk bij te schrijven bij andere flights. De caddiemaster heeft de bevoegdheid om flights aan te vullen.
 • Exclusiviteit voor het aantal spelers in de flight is tijdelijk niet toegestaan.
 • We doen een beroep op degenen die niet per sé in het weekend hoeven te golfen. Speel zoveel mogelijk op werkdagen, zodat werkenden onder onze leden gebruik kunnen maken van de weekenden.
 • No-shows zijn uit den boze. Afmelden voor gereserveerde starttijden minimaal 24 uur van tevoren. Dat geldt ook voor individuele afmeldingen in een flight, omdat ook dan daar een plaats vrijkomt. Het no-showbeleid zal strikt worden gehandhaafd.
 • De eerste 2 weken kunnen greenfee-spelers niet reserveren. Zij zijn alleen welkom als max. 24 uur van te voren ruimte beschikbaar is. Zij kunnen dan, of op de dag zelf, last-minute reserveren.

 

Voor alle rondes moet worden gereserveerd, dat geldt zowel voor de Torenbaan als voor de Bovenlandenbaan. Reserveren is alleen mogelijk via de website, dan wel telefonisch via de caddymaster.

 

Wedstrijden

In ieder geval voor de maand mei zijn er geen georganiseerde wedstrijden volgens de wedstrijdkalender. Eind mei zullen we bepalen hoe dit in het vervolg van het jaar zal verlopen.

De Dames-, Heeren-, en Seniorencommissie krijgen wel een bepaald aantal starttijden, maar kunnen niets gezamenlijk doen omdat het clubhuis gesloten blijft. Als je meedoet aan een ronde die door de commissie is gepland, telt dat ook als één keer spelen voor je maximum van twee keer per week spelen.

De jaarsingles competitie vervalt.

De Zomeravond Competitie/ZAC kan hopelijk starten op 4 juni. We zullen een oplossing moeten gaan vinden voor van tevoren online boeken. Nader bericht volgt.

Al deze afspraken gelden gedurende de maand mei.

Eind mei zal een nieuwe afsprakenlijst worden gepubliceerd.

 

Belangrijkste punten uit ons protocol:

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Kom alleen op afspraak of met een reservering.
 3. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
 4. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of eigen auto. Kom niet eerder dan (maximaal 10 minuten) voor het gereserveerde tijdstip op de accommodatie.
 5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 6. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 7. Schud geen handen.
 8. Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, clubs, bidons, handschoenen, etc.
 9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 10. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet.
 11. Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
 12. Verlaat direct na het sporten de accommodatie.

 

Tijdens het spelen:

 1. Bunkerharken en ballenwassers zijn verwijderd. Strijk het zand in de bunker zo goed mogelijk aan met je voet of je club.
 2. Raak de vlaggenstok niet aan, de hole is aangepast.
 3. Speel Ready Golf, hou het tempo in de baan.
 4. Toilet in de baan is gesloten.
 5. De afvalbakken zijn gesloten. Neem je afval mee naar huis.
 6. Gebruik driving range: Tot nader bericht alleen maar direct voorafgaand aan je gereserveerde speelronde. Maximaal 2 tikken. Volg de aangepaste regels op de driving range. Uiteraard is de driving range ook toegankelijk voor lesafspraken.
 7. De baan is qualifying !