Colofon

Heeft u interesse in een van de onderwerpen op deze website of in meer informatie over onze club? Neem dan contact op met onze redactie via fred.schroeder@planet.nl of met onze manager via ledenadministratie@golfclubliemeer.nl.

 

Fotografie en illustraties

  • Hans Herbschleb, Herbschleb Communicatie Management
  • Cees van de Noort, baancommissie
  • Daniëlle de Jong, lid
  • Jeugdcommissie Liemeer
  • Golf- & Countryclub Liemeer

 

Disclaimer

De website, bijhorende teksten en fotomateriaal zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Golf- & Countryclub Liemeer aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit de op deze website geplaatste redactie. De makers hebben gepoogd alle rechthebbenden op de beelden te achterhalen. Rechthebbenden die ondanks deze zorgvuldigheid menen verantwoordelijk te zijn voor een van de geplaatste illustraties worden verzocht contact op te nemen met de redactie.

© Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Golf- & Countryclub Liemeer.