Interne out of bounds:

Torenbaan / Tijdens het spelen van de holes 6, 11, 15 zijn de holes 8, 10 en 13 buiten de baan. De grens wordt hier aangegeven met wit/zwarte of wit/rode palen. Spelend op de holes 6, 11,15 worden deze beschouwd als out of bounds markeringen. Spelend op de andere holes zijn deze palen vaste obstakels.

 

Grens bunker hole 12:

Torenbaan / De grens van de bunker rechts van de green van hole 12 wordt gedefinieerd door de groene lijn geverfd op het zand.

 

Droppingzones:

Torenbaan / Als een bal de grens van de hindernis achter of naast de green van de holes 4,11,15 of 16 voor het laatst passeerde voorbij het begin van de greenside bunker c.q. het begin van het pad, dan heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

* ontwijken volgens Regel 17.1 of,

* als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone voor/naast de green droppen. Deze bestaat uit het gebied binnen de geverfde lijnen en is gemarkeerd met een bordje of de tekst DZ. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

 

Buiten de baan:

Bovenlandenbaan / De overkant van het water aan de buitenkant van de baan en de overkant van het water links op de holes 8 en 9 zijn buiten de baan.

 

Markeringen:

Torenbaan & Bovenlandenbaan / Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen. Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen of lijnen. Een verboden speelzone wordt aangegeven door palen met een groene kop.

Straf voor spelen van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke Plaatselijke Regels zijn vermeld op het mededelingenbord van de R&H Commissie in de gang van het clubhuis en/of op de voordeur.