Interne out of bounds:

Torenbaan / Tijdens het spelen van de holes 6, 11 en 15 zijn de holes 8, 10 en 13 buiten de baan. De grens wordt hier aangegeven met wit/zwarte of wit/rode palen. Spelend op de holes 6, 11 en 15 worden deze beschouwd als out of bounds markeringen. Spelend op de andere holes zijn deze palen vaste obstakels.

Vaste obstakels vlakbij de green:

Torenbaan & Bovenlandenbaan / Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Droppingzones:

Torenbaan / Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis naast of achter de green van de holes 4, 11, 15 en 16 mag de speler met bijtelling van één strafslag een bal droppen in de droppingzone voor/naast de green.

Buiten de baan:

Bovenlandenbaan / De overkant van het water aan de buitenkant van de baan en de overkant van het water links op de holes 8 en 9 zijn buiten de baan.

Markeringen:

Torenbaan & Bovenlandenbaan / Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen. Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen of lijnen. Een verboden speelzone wordt aangegeven door palen met een groene kop.

Straf voor spelen van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke Plaatselijke Regels zijn vermeld op het mededelingenbord van de R&H Commissie in de gang van het clubhuis en/of op de voordeur en/of in de shop.

Regel en Handicap Commissie, 22 juni 2020