Golf- & Countryclub Liemeer biedt al enkele jaren mensen met een beperking de mogelijkheid om te golfen. Het eerste initiatief hiertoe lag bij de golf pro Cora van Rongen. Inmiddels is er een groep vrijwilligers actief vanuit een G-Golf commissie.

Er wordt gewerkt vanuit twee doelgroepen;  Mensen met een aangeboren verstandelijke beperking en mensen met een lichamelijke beperking. Bij beide groepen wordt gewerkt vanuit de gedachte: Bewegen is goed voor de kwaliteit van het leven.

Het belangrijkste doel van G-golf is het verruimen van de sociale zelfredzaamheid voor mensen met een beperking, het (opnieuw) opbouwen van een sociaal netwerk en het lichamelijk activeren van mensen met een beperking. Dit betekent plezier, vermaak en gezelligheid voor, tijdens en na het spelen van een rondje golf.

Golf- & Countryclub Liemeer geeft deze groep extra ruimte. Er is een commissie G-Golf met maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Er is een aangepast lidmaatschap, waardoor financiële drempels worden verlaagd. Er zijn speciale trainings- en begeleidingsprogramma voor hen die de golfvaardigheden nog niet beheersen dan wel willen verbeteren.

Vanuit de commissie worden de golfers begeleid in de baan. Het waarborgen van de veiligheid is daar een belangrijk onderdeel. Een verdwaalde bal ontwijken vraagt een reactie die in het algemeen bij mensen met een beperking lastig is. Het is dan aan de begeleider vanuit de commissie om adequaat te handelen. Het volgen van een geslagen bal is zeker voor mensen met een verstandelijke beperking lastig. Ook daar ligt een rol van de begeleider. 

De G-commissie organiseert ook diverse evenementen zowel op onze eigen baan als op uitnodiging van andere verenigingen.

 

Voor nadere informatie over het G-Golf kunt u uw vraag richten aan de commissie via Kees Ravensbergen (keesravensbergen20@gmail.com )