Golf- & Countryclub Liemeer biedt al enkele jaren mensen met een beperking de mogelijkheid om te golfen. Het eerste initiatief hiertoe lag bij onze golf pro Cora van Rongen.

Er wordt gewerkt vanuit twee groepen: mensen met een aangeboren verstandelijke beperking en mensen met een lichamelijke beperking. Bij beide groepen wordt gewerkt vanuit de gedachte: Bewegen is goed voor de kwaliteit van het leven.

Het belangrijkste doel van G-golf is het verruimen van de sociale zelfredzaamheid voor mensen met een beperking, het (opnieuw) opbouwen van een sociaal netwerk en het lichamelijk activeren. Dit betekent plezier, vermaak en gezelligheid voor, tijdens en na het spelen van een rondje golf.

Golf- & Countryclub Liemeer geeft deze groep extra ruimte. Er is een commissie G-Golf met maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Er is een aangepast lidmaatschap, waardoor financiële drempels worden verlaagd. Er zijn speciale trainings- en begeleidingsprogramma voor hen die de golfvaardigheden nog niet beheersen dan wel willen verbeteren.

Vanuit de commissie worden de golfers begeleid in de baan. Het waarborgen van de veiligheid is daar een belangrijk onderdeel. Een verdwaalde bal ontwijken vraagt een reactie die in het algemeen bij mensen met een beperking lastig is. Het is dan aan de begeleider vanuit de commissie om adequaat te handelen.

De G-commissie organiseert ook diverse evenementen zowel op onze eigen baan als op uitnodiging van andere verenigingen.

Golf- & Countryclub Liemeer verzorgt ook golflessen voor golfers met een beperking. Cora van Rongen is als PGA B Golfpro verbonden aan de G&CC Liemeer. Zij richt zich in het bijzonder op golf voor mensen met een beperking. Zij is pro geworden na een carrière in de verpleging. Dat geeft haar de unieke kwaliteiten om golfles te geven aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Iedere deelnemer met een beperking krijgt één op één golfles. Daarnaast zijn er groepen die een keer per week de Bovenlandenbaan (par 3/4) op gaan om lekker samen te spelen.

Meer weten?