Mensen met een lichamelijk of verstandelijke beperking kunnen onder speciale condities lid worden. Zij krijgen de status van B-lidmaatschap. Zij betalen een aangepast tarief, betalen geen inschrijvingskosten en zijn niet verplicht een certificaat van aandeel te kopen.

Het lidmaatschap bestaat uit twee delen een basispakket à € 200,00 per jaar en de mogelijkheid om tegen een nog nader te bepalen tarief mee te doen aan een aantal groepslessen.

Het basispakket geeft:

  • Speelrechten onder begeleiding van een niet-gehandicapten op de oefenfaciliteiten en Bovenlanden baan.
  • Recht op deelname aan alle andere activiteiten vanuit de G-Golf commissie.
  • Registratie van Clubhandicap of Handicap (indien van toepassing).

Het instructiepakket wordt samengesteld op basis van de wensen van de G-golfers en de golf Pro.

  • De VG-groep zal in 2020 circa 9 lessen krijgen van Cora van Rongen. Datums zijn vermeld op de ledenpagina. De groepsvergoeding bedraag € 50,- per uur. De persoonlijke bijdrage is afhankelijk van de het aantal deelnemers.
  • De LG-groep zal in 2020 circa 6 lessen kunnen krijgen. Data, inhoud en kosten worden later bekend gemaakt.
  • Individuele lessen in overleg met de golf Pro. Het uur tarief wordt in overleg met de golf Pro vastgesteld.

De G-Golf commissie is op zoek naar alternatieve financiële bronnen voor het instructiepakket. Mocht zij daarin slagen dan zullen de vooraf betaalde instructiekosten op jaarbasis worden terugbetaald.

Voor een aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met de caddiemaster op 0172-820016 of mail naar ledenadministratie@golfclubliemeer.nl

Opzegging van het lidmaatschap is geregeld in de Statuten (m.n. artikel 5) en het Huishoudelijk Reglement (m.n. artikel 8) van de vereniging. Hierin is bepaald dat opzegging van een lidmaatschap alleen schriftelijk mogelijk is, waarbij een opzegging het bestuur dient te hebben bereikt voor 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor wordt opgezegd.