Golf- & Countryclub Liemeer verzorgt ook voor golfers met een handicap een opleiding. Cora van Rongen is als PGA B Golfprofessional verbonden aan de G&CC Liemeer. Zij richt zich in het bijzonder op golf voor mensen met een beperking. Zij is professional geworden na een carrière in de verpleging. Dat geeft haar de unieke kwaliteiten om o.a. golfles te geven aan mensen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking.

Iedere deelnemer met een beperking krijgt één op één golfles. Daarnaast zijn er groepen die een keer per week de Bovenlandenbaan (par 3) op gaan om lekker samen te spelen.

G&CC Liemeer geeft deze groep extra ruimte. Er is een G-Golf commissie met maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Er is een aangepast lidmaatschap, waardoor financiële drempels worden verlaagd. Er zijn speciale trainings- en begeleidingsprogramma voor hen die de golfvaardigheden nog niet beheersen dan wel willen verbeteren. Hieromtrent kunt u contact opnemen met de Golf PRO Cora van Rongen 06-38111133 email cora1955@me.com

Vanuit de commissie worden de golfers begeleid in de baan. Het waarborgen van de veiligheid is daar een belangrijk onderdeel. Een verdwaalde bal ontwijken vraagt een reactie die in het algemeen voor mensen met een beperking lastig is. Het is dan aan de begeleider vanuit de commissie om adequaat te handelen. Het volgen van een geslagen bal is zeker voor mensen met een verstandelijke beperking lastig. Ook daar ligt een rol van de begeleider.