Ook in 2019 heeft de Vereniging van Golfclub Liemeer een speciaal aanbod. Alle Bovenlandenspelers die minimaal 2 jaar geregistreerd staan als B-lid (voormalig jaarkaarthouder) kunnen gebruik maken van het doorstroom-lidmaatschap. Met dit tijdelijke lidmaatschap kunt u een jaar lang kennis maken met onze mooie uitdagende 18 holes baan. Voor € 990,- kunt u in 2019 onbeperkt spelen op al onze banen, aan het einde van het jaar beslist u of u het lidmaatschap voortzet in een regulier lidmaatschap . 

Voorwaarden doorstroomlidmaatschap

 • Contributie 2019: € 990,-
 • Inschrijfkosten: € 75,- (inclusief NGF registratie)
 • Minimaal 2 jaar geregistreerd als B-lid
 • Minimaal handicap 54
 • Volledig speelrecht / recht op deelname aan verenigingsactiviteiten (D-, H-, Sr-, Inloop etc.)
 • Deelname aan maandbeker
 • Reserveringsmogelijkheden conform gewone leden
 • Geen recht op deelname “gewone” competitie
 • Geen stem- spreekrecht op ALV
 • Geen deelname aan regelingen SGWN- SuperGolf
 • Geen automatische verlenging

Op het secretariaat vertellen we u graag meer over de mogelijkheden en voorwaarden. Heeft u interesse bel 0172 – 538439 of mail ledenadministratie@golfclubliemeer.nl 

 

Beëindiging van het lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap is geregeld in de Statuten (m.n. artikel 5) en het Huishoudelijk Reglement (m.n. artikel 8) van de vereniging. Hierin is bepaald dat opzegging van een lidmaatschap alleen schriftelijk mogelijk is, waarbij een opzegging het bestuur dient te hebben bereikt voor 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor wordt opgezegd.