Jeugd tot 21 jaar kan bij ons jeugdlid worden. De jeugdleden betalen geen inschrijvingskosten en zijn niet verplicht een certificaat van aandeel te kopen. Onze gedreven Jeugdcommissie organiseert o.a. het Jeugd Open, een competitie, onderlinge wedstrijden en coacht de jeugdleden bij het aanleren en perfectioneren van hun golfspel.

Wat zit er in het lidmaatschap?

Wij bieden drie verschillende jeugdlidmaatschappen aan.

Pakket 1

Als jij nog niet zo veel of geen golf ervaring hebt en graag het spelletje goed wil leren dan hebben wij een pakket, dat:

  • Recht geeft op deelname aan het Jeugdprogramma van Golfschool Liemeer en de Jeugdcommissie
  • Speelrecht geeft voor de oefenfaciliteiten en de Bovenlandenbaan
  • Recht geeft op alle andere activiteiten van de Jeugdcommissie
  • Registratie van Clubhandicap of Handicap (indien van toepassing) kan regelen
  • Ook geschikt is voor jeugdspelers, die wel de baan in willen, maar nog niet de grote baan op willen

Kies bij het invullen van het inschrijfformulier voor pakket 1. Dit pakket kost € 335,00 voor een heel seizoen.

Pakket 2

Heb jij inmiddels al jouw (club)handicap en wil jij ook op de Torenbaan kunnen spelen dan hebben wij een tweede pakket.

  • Dit pakket bevat alles uit pakket 1, plus: Speelrecht op de Torenbaan

Kies bij het invullen van het inschrijfformulier voor pakket 2. Dit pakket kost € 410,00 voor een heel seizoen.

Basispakket

Wil jij Golf- & Countryclub Liemeer als tweede vereniging of wil jij alleen af en toe de mogelijkheid hebben om te spelen op Liemeer zonder deel te nemen aan het Jeugdprogramma dan bieden wij nog een pakket met:

  • Speelrecht op de oefenfaciliteiten, Bovenlanden baan en Torenbaan
  • Recht op deelname aan alle andere activiteiten van de Jeugdcommissie
  • Registratie van Clubhandicap of Handicap (indien van toepassing)
  • Dit pakket is ook zeer geschikt voor studenten.

Kies bij het invullen van het inschrijfformulier voor het basispakket. Dit pakket kost € 235,00 voor een heel seizoen.

Maak kennis met het Jeugdprogramma

Wil jij een keer kennis komen maken met het Jeugdprogramma? Dat kan! Je bent van harte welkom om een of twee keer mee te doen met een activiteit (bijvoorbeeld een les) uit het Jeugdprogramma.

Liemeer Jeugd & Familie aanbod

Golfclub Liemeer heeft als beleid dat jeugdleden ook zo veel mogelijk golfles kunnen nemen en betrokken worden bij activiteiten van de jeugdcommissie.
Daartoe gelden ook speciale combi- contributie-lespakket tarieven. Om het jeugdlidmaatschap, alsook de samenhang tussen junior- en senioren, verder te bevorderen geldt vanaf 2020 een extra (pilot-)regeling. Daarbij gelden voor junioren, waarvan (groot-) ouders eveneens lid zijn / worden, speciale contributievoorwaarden.
Daarvan kan gebruik gemaakt worden na het indienen van een verklaring / verzoek waaruit de familierelatie tussen de (nieuwe) junior-ouder-grootouder-leden eenduidig blijkt.

Op basis van evaluaties zal worden bezien of de pilot in volgende jaren wordt gehandhaafd en of aan de voorwaarden en de doelstelling wordt voldaan.

Contributieregeling voor gecombineerde junior-senior-leden incl. kosten NGF-lidmaatschap.

                                               Basislidmaatschap               Pakket I                  Pakket  II

                                               Alleen (totaal) speelrecht        Lespakket +            Lespakket +

                                                                                              speelrecht BLB        totaal speelrecht

 

Gewone contributie:            € 235,-                                  € 335,-                      € 410,-

Contributie bij:

Junioren met 1 (groot-)

ouder die volledig lid is          € 185,-                                  € 260,-                      € 335,-

Junioren met 2 (groot-)

ouders die volledig lid zijn      € 135,-                                  € 210,-                      € 285,-

Junioren met 3 of meer (groot-)

ouders die volledig lid zijn      € 100,-                                  € 170,-                      € 250,-

Voor nieuwe jeugdleden zijn geen inschrijfkosten verschuldigd (ook niet bij overgang naar Jong Volwassenen/Senioren, mits het jeugdlidmaatschap min. 2 jaar liep).

Per “familie” is het mogelijk 1 boven-locker gratis ter beschikking te krijgen voor het jeugdlid gedurende het 1e pilotjaar.

Voor meer informatie bel de caddiemaster op 0172-820016 of mail naar ledenadministratie@golfclubliemeer.nl.

Beëindiging van het lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap is geregeld in de Statuten (m.n. artikel 5) en het Huishoudelijk Reglement (m.n. artikel 8) van de vereniging. Hierin is bepaald dat opzegging van een lidmaatschap alleen schriftelijk mogelijk is, waarbij een opzegging het bestuur dient te hebben bereikt voor 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor wordt opgezegd.