P-leden hebben dezelfde speelrechten als gewone leden incl. deelname aan alle clubactiviteiten & -wedstrijden. Zij hebben echter niet de verplichting een certificaat van aandeel aan te kopen. P-leden betalen éénmalig € 250,00 inschrijvingskosten en de jaarlijkse contributie. De contributie voor het jaar 2020 bedraagt € 1.460,00 (het is ook mogelijk om dit in 12 maandtermijnen van € 130,00 per maand te voldoen). Voor Jong Volwassenen (die per 1-1-2020 jonger zijn dan 29 jaar) geldt een lager contributiebedrag nl. 21 / 22 jaar: € 395,-; 23 / 24 jaar: € 495,-; 25 / 26 jaar € 595,- en 27 / 28 jaar: € 695,-. Eventueel is hierbij in overleg ook een maandbetaling mogelijk.

Informatie over dit lidmaatschap, dat voor een beperkt aantal nieuwe leden kan worden toegepast, kan worden verkregen bij de ledenadministratie. De ledenadministratie is telefonisch te bereiken via 0172 820016 of per e-mail via ledenadministratie@golfclubliemeer.nl.

Beëindiging van het lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap is geregeld in de Statuten (m.n. artikel 5) en het Huishoudelijk Reglement (m.n. artikel 8) van de vereniging. Hierin is bepaald dat opzegging van een lidmaatschap alleen schriftelijk mogelijk is, waarbij een opzegging het bestuur dient te hebben bereikt voor 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor wordt opgezegd.