Als gewoon lid van de vereniging heeft u onbeperkt speelrecht op onze 27 holes. Daarnaast wordt u als certificaathouder mede eigenaar van de baan. Eenmalig betaalt u de aanschaf van een certificaat alsmede inschrijvingskosten. Jaarlijks betaalt u contributie. Voor het jaar 2020 bedraagt de contributie € 1.225,00.

Om gewoon lid van de vereniging te worden dient u een certificaat van een aandeel in Holding Golf- & Countryclub Liemeer te kopen. Alle informatie over certificaten, inclusief de actuele prijs, is te vinden op www.golfliemeer.nl. Daarnaast betaalt u  € 250,00 inschrijvingskosten. Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier krijgt u verdere informatie en een factuur toegestuurd.

Voor Jong Volwassenen (die per 1-1-2020 jonger zijn dan 29 jaar) geldt een lager contributiebedrag nl. 21 / 22 jaar: € 340,-; 23 / 24 jaar: € 440,00; 25 / 26 jaar € 540,- en 27 / 28 jaar: € 645,- (voor meer informatie verwijzen wij u naar de ledenadministratie@golfclubliemeer.nl).

Beëindiging van het lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap is geregeld in de Statuten (m.n. artikel 5) en het Huishoudelijk Reglement (m.n. artikel 8) van de vereniging. Hierin is bepaald dat opzegging van een lidmaatschap alleen schriftelijk mogelijk is, waarbij een opzegging het bestuur dient te hebben bereikt voor 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor wordt opgezegd. Indien een gewoon lid opzegt dient het lid het certificaat van aandeel in Holding Golf- & Countryclub Liemeer BV ter verkoop aan te bieden via het bestuur van de Stichting AK Holding Golf- & Countryclub Liemeer BV. Daarvoor is geen speciale handeling vereist; uw opzegging als lid wordt door ons als mededeling gezien dat uw certificaat met ingang van de opzeggingsdatum te koop is. Uw certificaat wordt met ingang van de datum van opzegging toegevoegd aan de lijst van te koop aangeboden certificaten.