De belangrijkste kosten van golfen zijn: materiaal kosten, baankosten en leskosten. Er zijn en worden diverse activiteiten vanuit de G-golf commissie geïnitieerd om de kosten zo min mogelijk een barrière te laten zijn. Golf materiaal wordt in het begin beschikbaar gesteld vanuit de Golfschool. Golf- & Countryclub Liemeer heeft een aangepast lidmaatschap waarmee de baankosten worden beperkt. De Gemeente stelt een subsidie beschikbaar voor Sportcoaches waarmee het lesgeld wordt beperkt. In het kader van de diverse evenementen worden sponsoren geworven.

Maar ondanks al deze inspanningen zien we dat voor mensen met een lichamelijke beperking de financiën soms een te hoge drempel vormen. Met name bij deze groep zien we dat het (plotseling) wegvallen van  arbeidsinkomsten de financiële armslag beperkt. Terwijl juist voor deze groep de visie van de G-golf Commissie opgeld doet. Bewegen is goed voor de kwaliteit van het leven.

De eerste lessen vragen extra inzet van de golfpro. In deze fase is één op één begeleiding noodzakelijk. Extra financiële ondersteuning hiervoor wordt nog gezocht. U kunt de LG- en VG-commissie helpen om golfen betaalbaar te houden voor deze groep. Meld u aan als vriend van het G-Golf. Uw naam wordt vermeld op de lijst van Vrienden van het G-golf. Uw jaarlijkse bijdrage is volledig vrijwillig. Wij zouden het op prijs stellen als bedrijven minimaal € 50,= per jaar en particulieren minimaal € 25,= bijdragen. U kunt zich hiervoor aanmelden via commissie G-Golf.

Wat krijgen de vrienden van LG- en VG-golf terug;

  • Vermelding in de lijst vrienden van (indien gewenst).
  • Informatie over besteding van de gelden.
  • Uitnodiging om jaarlijks mee te doen aan een combi-wedstrijd G-Golf, waarbij u samen met de G-golfers de baan in mag.

Overzicht Vrienden van het G-golf

Bedrijven

Praktijk Tuinenburg

Particulieren

Caroline Aalders – de Graaf

Ben Aalders

Cees van de Noort

Gerrit Westerink

Ronny Janssen

Ingrid Mur

Carla Janssen

Kees Ravensbergen

Leen Mur